Antikorupcijski program

U cilju doprinosa borbi protiv korupcije i stvaranjem pretpostavki za sustavni rad u skladu sa mogućnostima kojima WEB Marketing d.o.o. raspolaže, a temeljem nacionalne antikorupcijske politike Uprava donosi:

ANTIKORUPCIJSKI AKCIJSKI PLAN

Korupcija je izrazito štetna društvena pojava koja narušava temeljne vrijednosti društva. Zbog toga je treba sustavno suzbijati, razotkrivati i strogo sankcionirati.
 
Pretpostavke za antikorupcijsku politiku su sljedeće:
 • Korupcija je štetna društvena pojava koja narušava temeljne vrijednosti. U najširem smislu korupcija je zlouporaba javnih ovlasti radi ostvarenja interesa. U užem smislu, ona je svaki čin kojim se, suprotno javnom interesu, krše moral, pravne norme.
 • Korupcija se pojavljuje u svim područjima života i djelovanja. Među najvažnijim posljedicama korupcije je gubitak povjerenja u vlast i njene institucije.
 • Suzbijanje korupcije predstavlja općedruštveni cilj.
 • Snažna nacionalna antikorupcijska politika, napisana u Strategiji suzbijanja korupcije, koju je usvojio Hrvatski sabor i Akcijski plan Vlade RH predstavlja pravni okvir i orijentaciju za poduzimanje koraka u suzbijanju korupcije.

Vrste korupcije

Ovisno o položaju moguće su dvije vrste korupcije:

 • Politička
 • Birokratska

Oblici korupcije

Mogući oblici korupcije su:

 • Pronevjera
 • Podmićivanje
 • Pristranost
 • Sukob interesa
 • Iznuđivanje
 • Nepotizam

Posljedice korupcije

Posljedice su:

 • Političke – uništava povjerenje i dialog između javnosti i političara
 • Socijalne - korupcija najviše pogađa najsiromašnije, povećava siromaštvo i nejednakost
 • Gospodarske – korupcije sprječava normalni razvoj gospodarstva

Korupciju nije moguće izmjeriti, ali ipak najpoznatija mjerenja vrše:

 • Transparency International – prema indeksu percepcije korupcije
 • Svjetska banka – prema indeksu kontrole korupcije

Ciljevi antikorupcijskog plana

 1. Usvajanje nulte stope tolerancije prema korupciji
 2. Edukacija svih sudionika u prepoznavanju oblika korupcije
 3. Podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije
 4. Sankcioniranje koruptivnih odnosa
 5. Normalan razvoj gospodarstva

Antikorupcijske mjere, odgovorne osobe i rokovi izrade

Donošenje odluke o nultoj toleranciji prema korupciji

 • Rok: 30.06.2018.
 • Odgovornost: Uprava

Donošenje etičkog kodeksa

 • Rok: 30.06.2018.
 • Odgovornost: Uprava

Pravilnik o darivanju

 • Rok: 30.06.2018.
 • Odgovornost: Uprava

Pravilnik o ugošćivanju poslovnih partnera i klijenata

 • Rok: 30.06.2018.
 • Odgovornost: Uprava

 Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa

 • Educirati djelatnike šte je sukob interesa i kako ga prepoznati
 • Educirati djelatnike kako je sukob djelatnika definiran u zakonodavstvu
 • Rok: 30.06.2018.
 • Odgovornost: Uprava

Pravilnik o ugošćivanju poslovnih partnera i klijenata

 • Rok: 30.06.2018.
 • Odgovornost: Uprava

Pravilnik o donacijama i sponzorstvima

 • Rok: 30.06.2018.
 • Odgovornost: Uprava

Kreiranje procesa u slučaju otkrivanja nepravilnosti

 • Rok: 30.06.2018.
 • Odgovornost: Uprava

Do trenutka donošenja svih odluka, pravilnika i procesa pozivamo se na antikorupcijski program i mjere vlade RH.